หลักฮวงจุ้ย

บ้านทะเลพัทยาได้รับการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยคืออะไร? ฮวงจุ้ยเป็นศิลปะโบราณที่มีมานานกว่า 3,000 ปีในประเทศจีน ฮวงหมายถึงลม และจุ้ยหมายถึงน้ำ 
ในวัฒนธรรมจีน ลมและน้ำมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความรู้โบราณในเรื่องฮวงจุ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสมดุลของพลังงานในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้จะมีสุขภาพดี และมีโชคลาภตามหลักฮวงจุ้ย สภาพแวดล้อมส่งผลต่อสุขภาพกายและทางจิตใจ บ้านทะเลมีการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่สวยงาม เงียบสงบ และรู้สึกผ่อนคลาย ไว้สำหรับผู้ที่อาศัยตลอดจนแขกที่มาเยี่ยมเยือน